Speeltuin

Doelstelling

Maatschappelijk belang en doelgroepen

De primaire doelstelling van de speeltuin is het realiseren van een sociale ontmoetingsplek.

De speeltuin vervult een maatschappelijke functie. Samenwerking met maatschappelijke instellingen voor onderwijs en zorg is hierbij van groot belang. De speeltuin is ook geschikt voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.  

Ook is de speeltuin een belangrijke impuls om de alsmaar groeiende bewegingsarmoede onder de jeugd tegen te gaan. In het verlengde hiervan ligt ook het terugdringen van het toenemende percentage aan overgewicht bij de jeugd. Een speeltuin biedt een impuls deze maatschappelijke problemen te lijf te gaan. De synergie van speeltuin, welzijn en sportorganisaties biedt prachtige kansen.

Actief bewegen is goed voor iedereen. Voor het individu beperken de positieve effecten van voldoende beweging zich niet alleen maar tot aanzienlijke gezondheidswinst. Hoe ouder mensen worden, hoe minder ze over het algemeen bewegen. Dat is jammer, want ook voor ouderen is bewegen van vitaal belang voor allerlei lichaamsfuncties. Het draagt bij aan het emotioneel welbevinden, verbetering van de conditie, lenigheid en stabiliteit bij het bewegen. Regelmatig bewegen heeft ook een positief effect op de gezondheid van 65-plussers. Het kan de geheugenactiviteiten verbeteren en is goed voor de sociale contacten.

Hiervoor worden er landelijk veel initiatieven ontplooid in de vorm van ‘beweegtuinen’.

Deze functie hebben wij dan ook geïntegreerd in het ontwerp.

Het meest voorkomende vrijwilligerswerk bij ouderen is verenigingswerk. Daardoor kan meedoen ook tot uitdrukking komen in het doen van vrijwilligerswerk.

De speeltuin moet goed bereikbaar en breed toegankelijk worden, met lage entreeprijzen. Dit kan alleen als er gewerkt kan worden met vrijwilligers. In het licht van de veiligheid moeten vrijwilligers altijd een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen