Water

Rondom het terrein loopt een sloot welke met een duiker onder de toegang verder loopt.

In het midden van het terrein wordt het terrein verdeeld in twee terreinen door een sloot met rafelige randen. De oevers, die bereikbaar zijn voor de kinderen zullen geleidelijk overgaan naar een maximale diepte van 70 cm ( dras-plasbermen). In het midden loopt de sloot met een duiker door. Dit is gedaan om onderhoudswerk en de bereikbaarheid van het achterliggende terrein mogelijk te maken. Op de oostelijke zijde wordt deze sloot overspannen met een hangbrug waar zelfs de rolstoelers over kunnen. Op de westelijke zijde zal een trekpont een verbinding maken. De trekpont heeft een voorziening, dat rolstoelers ook hier gebruik van kunnen maken. Een aftakking van het pad maakt de trekpont goed bereikbaar.

Langs het water zal op de meeste lange zijden op ongeveer 2 meter van de sloot af een spijlenhek geplaatst worden van 1 meter hoog kastanjehout. De kleinste kinderen kunnen op deze wijze niet onopgemerkt bij het water komen.

Let op: Dit is geen zwemwater!