Speelregels

Welkom in speeltuin de Speelkraam. We denken dat jullie hier heerlijk kunnen spelen. Om het veilig en leuk te houden moet iedereen zich aan deze regels houden:

Volwassenen mogen alleen in de speeltuin onder begeleiding van een kind.

Kinderen onder de 7 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene.

In deze speeltuin zijn alcohol en open vuur verboden.

De speeltuin is geheel rookvrij. We doen op deze wijze mee aan de actie “op weg naar een Rookvrije Generatie”, dit wordt met borden aangegeven.

In de speeltuin houden we rekening met elkaar. Schelden, slaan of pesten worden niet getolereerd.

Houd de speeltuin schoon! Doe afval in de afvalbakken of neem het mee naar huis.

In de speeltuin mogen geen huisdieren komen.

Kopjes, schotels en ander servies alleen op het terras gebruiken.

Het terrasmeubilair mag niet verplaatst worden.

Vernielingen en of beschadigen graag direct melden bij het speeltuingebouw.

Schade wordt waar mogelijk verhaald op de dader(s).

Ouder(s)/Verzorger(s) zijn en blijven verantwoordelijk voor hun kinderen.

Pas goed op je eigen spullen en die van de speeltuin.

De Speelkraam is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel.

Aanwijzingen van toezichthouders en andere vrijwilligers in de speeltuin moeten worden opgevolgd.

De toezichthouders en andere vrijwilligers van de Speelkraam zijn bevoegd corrigerend op te treden en indien nodig personen de toegang te weigeren dan wel te ontzeggen.

Als de speeltuin dicht is geldt voor het hele terrein:

Verboden toegang voor onbevoegden Art. 461 Wetboek van strafrecht